Informasjon om norsk barnehage på flere språk

Informasjon om norsk barnehage på flere språk

Informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet er oversatt til flere språk, dette kan brukes av nyankomne foreldre og foresatte.

Gå til utdanningsdirektoratet sine sider med informasjon om barnehage på flere språk.