Reguleringsplaner

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Reguleringsplaner

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig arealutnyttelse i området.

Reguleringsplanen skal angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12).

I utgangspunktet er det kommunene som vedtar reguleringsplaner. Loven forvaltes sentralt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan. Tillatelse til igangsetting av større bygge- og anleggsarbeider etter § 93 i PBL kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.

Planinnsyn viser arealplaner i kommunen, som kommuneplan, reguleringsplaner, mm. Her vises både gjeldende planer og planer under arbeid. 

Planarkivet viser opplysninger om planens status i planprosessen, aktuelle plandokumenter.