Toaletter på badeplasser

Toaletter på badeplasser

Toalettene på badeplassene Norlys, Barkavika, Kuvika og Tøgjevågen er sesongåpne i sommerhalvåret i perioden 1. april - 1. oktober.

Toalettene på disse badeplassene har innlagt vannklosett og strøm. Toalettene i Barkavika, Kuvika og Tøgjevågen får strøm ifra solcellepanel og har egen vanntank, og toalettene på Norlys og Strandastøa er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsanlegg og strøm.

Toalettet på Jørpelandsholmen, Strandastøa og Sponavika ved Østerhusvatnet i Bjørheimsbygd er åpne hele året.