Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Vaksinering høsten 2023

Vaksinering høsten 2023

Høstens influensa, korona, og pneumokokk vaksiner settes på legesentrene fra onsdag 18.oktober.

 Når kan jeg vaksineres?

For informasjon om vaksinering ta kontakt med legesenter. 
Høstens influensa, korona, og pneumokokk vaksiner settes på legesentrene fra onsdag 18.oktober.


Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av luftveisinfeksjon. Er du usikker på om du er i en risikogruppe, kan du lese mer på www.fhi.no eller spørre legen din.