Båndtvang i Strand kommune

Båndtvang i Strand kommune

Det er båndtvang i hele Strand kommune fra 1. april til 20. august. Dette betyr at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden.

Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Unntak

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening. Utenom den generelle tiden for båndtvang, kan hunder gå løs, dersom den er under kontroll.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Gjeldende regelverk

Lov om hundehold (hundeloven)