Hjelpemiddellageret

Kommunalt hjelpemiddellager låner ut enkle hjelpemidler til privatpersoner som bor eller har midlertidig opphold i Strand kommune.

Hjelpemidler

Typiske hjelpemidler for korttidslån kan være:

Toalettforhøyer, rullator, transportrullestol, gripetang, krykker osv.

Du kan som regel låne kommunale hjelpemidler inntil 3 måneder.

Det lånes ikke ut til institusjoner eller til pasienter som bor i institusjon.

Kontakt

Marit Ivarsdatter Gutubakken tlf 51742440/ 90775793 eller på mail: marit.ivarsdatter.gutubakken@strand.kommune.no.

 

Hvor finner du oss?

Post- og besøksadresse:
Hjelpemiddellager, Jonsokberget 4 b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
Telefon: 51742440

 

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00 - 14:00.
Ved akutt behov som ikke kan vente til neste åpningsdag, ta kontakt med Fysio-/ergoavdelingen,tlf. 51 74 24 40.

 

Hva koster det?

De fleste hjelpemidlene kan du låne gratis, men vi har også små hjelpemidler til salgs.

 

Retur av kommunale hjelpemidler

All retur skjer til Jonsokberget 4 b, tirsdager kl 10:00 - 14:00
Alt returnert utstyr vaskes, klargjøres og vedlikeholdes før det lånes ut til nye brukere.

 

Hva gjør du dersom  hjelpemiddelet er blitt utsatt for smitte?

Ikke flytt på hjelpemidlene før du har avklart med hjelpemiddellageret hva som skal gjøres og hvor hjelpemidlene skal flyttes hen.