Ferdigattest og brukstillatelse

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ferdigattest og brukstillatelse

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest.

Kommunen gir ferdigattest når det kan dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelsen og plan- og bygningsloven.

 

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.
 

Søke om ferdigattest eller brukstillatelse

 

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. 

 

Manglende ferdigattest på eiendommen

Mange byggverk i Strand mangler midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997.
 

Manglende ferdigattest på tiltak søkt om etter 1. januar 1998

Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å få utarbeidet dokumentasjon for ferdigattest, f eks når de foretak som utførte arbeidene ikke er tilgjengelige. Tiltakshaver kan da engasjere annen teknisk kompetanse, for eksempel arkitekt, bygningsingeniør eller takstmann, for å ta en gjennomgang av tiltaket. En slik gjennomgang kan gi svar på om tiltaket er utført i henhold til gitte tillatelser, og de krav som var gjeldende på utførelsestidspunktet.
 

Ferdigattest på eldre tiltak

Kommunen gir ikke ferdigattest på tiltak som er søkt om før 1. januar 1998.