Private vannprøver

Private vannprøver

Fra og med 1.1.2020 må de som har privat vann (eksempelvis privat brønn) bestille vannanalyse selv.