Koronavirus

Koronaregler i Strand fra 04.01.2021 til og med 18.01.2021

Reglene er oppdatert 15.01.2021
 

Koronavirus - informasjon  - her finner du også smittestatus oppdatert med aktuelle hendelser

Byggesak