Leie av lokale

Leie av lokale

Lag og organisasjoner, kulturarrangører og virksomheter kan leie lokaler og rom av kommunen. Lokalene leies ut til formål som idrett, kultur og fritid.

Du må opprette brukerkonto med organisasjonsnummer før, eller underveis, når du registrerer ønsket leie.  Oppretter du for eksempel brukerkonto for en avdeling i Strand kommune, er det avdelingen sitt organisasjonsnummer du bruker. 

Slik leier du lokale i Strand kommune: 

  • Velg ønsket lokale
  • Finn ledig, ønsket tid i kalenderen og følg videre instruksjoner

Utregning og pris ser du før du fullfører bookingen.

Fast leie kan avtales for et skoleår av gangen, i perioden fra skolestart til skoleslutt. Leie kan ikke avtales lenger frem. Dette er fordi fast treningstid i idrettshaller, gymsaler og svømmebasseng må fordeles først. 

Treningstider for idrettslag tildeles årlig etter søknad. Søknad sendes i mai til Idrettsrådet ved Magnus Heskje ma-heskj@online.no

Logo - BookUp

Artikkelliste