Våtrom

Våtrom

Du trenger ikke å søke dersom

  • du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor samme bruksenhet eller branncelle.

Husk at rommet må være godkjent for varig opphold. Om det ikke er det må du søke bruksendring.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • brannskillet brytes eller ved endringer i bærende vegg eller konstruksjon.
  • du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken.