Fasadeendring

Fasadeendring

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.
Det er ikke alle typer fasadeendringer du må søke om.

 

Du trenger som regel ikke å søke dersom

  • du skal skifte tak (det kan være søknadspliktig om du må heve taket)
  • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
  • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres.
  • du skal endre vindusåpning til en døråpning hvis du ikke endrer bredden.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • fasadeendringen endrer bygningens karakter
  • innebærer inngrep i  bærende konstruksjoner.
  • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
  • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt


Fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse vil oftere endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.