Planleggingsdager barnehage 2023/2024

Planleggingsdager barnehage 2023/2024

Planleggings- og fridager 2023/2024:

  • Tirsdag 15. august 2023 
  • Onsdag 16. august 2023 
  • Fredag 17. november 2023
  • Tirsdag 02. januar 2024
  • Fredag 10. mai 2024

 

  • Disse dagene holder barnehagen stengt!   
  • Enkelte dager kan variere sjekk egen barnehage sin årsplan eller hjemmeside.   
Arild Tid Johannessen
Rådgiver - opplæring. Virksomhetsleder Styrket barnehage/ PPT
E-post
Telefon 47 52 38 39