PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGE 2019/2020

Planleggingsdager 2019/2020 

Her er oversikten over planleggingsdagene for barnehageåret 2019/2020:

  • Torsdag 15. august 2019
  • Fredag 16. august 2019
  • Fredag 15. november 2019
  • Torsdag 02. januar 2020
  • Fredag 22. mai 2020

Disse dagene holder barnehagen stengt! 

Enkelte dager kan variere sjekk egen barnehage sin årsplan eller hjemmeside.

Arild Tid Johannessen
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon 51 74 30 64