PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGE 2021/2022

Planleggingsdager 2021/2022

Her er oversikten over planleggingsdagene for barnehageåret 2020/2021:

  • Mandag 16. august 2021
  • Tirsdag 17. august 2021
  • Fredag 12. november 2021
  • Mandag 03. januar 2022
  • Fredag 27. mai 2022

Disse dagene holder barnehagen stengt! 

Enkelte dager kan variere sjekk egen barnehage sin årsplan eller hjemmeside.

Arild Tid Johannessen
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon 51 74 30 64