PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGE 2018/2019

Planleggingsdager 2018/2019 

Her er oversikten over planleggingsdagene for barnehageåret 2018/2019:

  • Onsdag 15. august 2018
  • Fredag 30. november 2018
  • Onsdag 02. januar 2019
  • Mandag 25. mars 2019
  • Fredag 31. mai 2019

Disse dagene holder barnehagen stengt! 

Enkelte dager kan variere sjekk egen barnehage sin årsplan eller hjemmeside.

Arild Tid Johannessen
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon 51 74 30 64