PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGE 2020/2021

Planleggingsdager 2020/2021 

Her er oversikten over planleggingsdagene for barnehageåret 2020/2021:

  • Mandag 17. august 2020
  • Tirsdag 18. august 2020
  • Fredag 13. november 2020
  • Mandag 04. januar 2021
  • Fredag 14. mai 2021

Disse dagene holder barnehagen stengt! 

Enkelte dager kan variere sjekk egen barnehage sin årsplan eller hjemmeside.

Arild Tid Johannessen
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon 51 74 30 64