Tilrettelagt transport (TT)

Hva er tilrettelagt transport?

TT-kort er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektiv transport.

Hvordan søke?

For å søke om TT-kort må følgende være med: