Havnevirksomhet

Havnevirksomheten har ansvaret for drift og forvaltning av Strand kommunes havner. Strand kommune er et eget havnedistrikt.Nordmarka kai - Klikk for stort bildeNordmarka kai

I tillegg skal en ivareta kommunale interesser i henhold til lov om havner og farvann og ivareta forskrifter for sikkerhet i havnedistriktets farvann.

 

Havnevirksomheten har også ansvar for forvaltning av Strand kommunes farvann og deler av strandsoner (skilting, utslippsledninger, energikollektorer).

 

For bruk av kommunal kai innkreves det kai leie.