Havnevirksomhet

Havnevirksomheten har ansvaret for drift og forvaltning av Strand kommunes havner. Strand kommune er et eget havnedistrikt.Nordmarka kai - Klikk for stort bildeNordmarka kai

I tillegg skal en ivareta kommunale interesser i henhold til lov om havner og farvann og ivareta forskrifter for sikkerhet i havnedistriktets farvann.

 

Havnevirksomheten har også ansvar for forvaltning av Strand kommunes farvann og deler av strandsoner (skilting, utslippsledninger, energikollektorer).

 

For bruk av kommunal kai innkreves det kai leie.

Gudmund Selvær
Fagleder samferdsel
E-post
Telefon 936 55 497
Mobil 936 55 497