Rus og avhengighet voksne

Rus og avhengighet voksne

Har du utfordringer med eget rusbruk og ønsker hjelp? Da finner du informasjon her. 

Personer med rus- og psykiske lidelser (ROP) kan få hjelp av Strand kommune sitt ROP-team. ROP-teamet er et tverrfaglig team som tilbyr oppfølging til deg over 18 år med rusavhengighet.

Vi hjelper voksne med rusavhengighet alene eller i kombinasjon med psykiske utfordringer. Det gjelder også for deg som har avsluttet egen rus-karriere og ønsker støtte i etterkant.

Fokus i oppfølgingen er å jobbe mot egne mål, mestre dagliglivet og få støtte i egne bedringsprosesser. Du kan få veiledning i følgende:

 • Bolig
 • Økonomi
 • Arbeid
 • Aktivitet
 • Nettverk
 • Mestring av hverdagen
 • Helse

Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning. 

Kurs og gruppetilbud

Vi tilbyr følgende kurs og gruppetilbud: 

Du kan også benytte deg av et bredt aktivitetstilbud:

 • Turgruppe
 • Trening
 • Brettspill
 • Buldring
 • Båt/ fiske
 • Matlaging

Ta kontakt med ROP-team for påmelding kurs, gruppetilbud eller aktiviteter. 

Komme i jobb

For deg som står utenfor arbeidslivet, men ønsker å komme i jobb har ROP-team en jobbspesialist som kan hjelpe deg ut i ordinært arbeid. I tillegg har vi samarbeid med ulike aktører hvor får du får mulighet til å prøve ut arbeid i tryggere omgivelser ut fra egne forutsetninger. 

Nalokson 

ROP-teamet gir opplæring i bruk av nalokson-spray, og deler ut slike ved behov. Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon. Nalokson er et godt kjent medikament som har blitt brukt som opioidmotgift av helsepersonell i flere tiår. 

Henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling 

ROP-teamet kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) ved behov.  Denne behandlingen er et samarbeid mellom deg og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.

Kontaktinformasjon 

ROP-team er å nå på mobil 955 54 713.

Ønsker du å snakke med en ansatt med egenerfaring på rus, kan du kontakte vår brukerspesialist Siri på mobil 480 93 682.

Du kan også komme innom oss  Torghuset på Jørpeland i Rådhusgaten 5 hverdager mellom klokken 9 til 14.

Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning. Vi har taushetsplikt.

Anbefalte nettsider for deg med rusavhengighet

Du kan også å få hjelp og finne god informasjon på følgende nettsider: