Påbygg, tilbygg eller kjeller

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
 

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

 

 

 

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får di kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

 

Du trenger ikke søke dersom

  • tilbygget er på inntil 15 m² bebygd eller bruksareal. tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrense. Må ikke inneholde rom for varig opphold eller beboelse.
  • Bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.


Veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og carport.

 

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

 

Du kan søke på egenhånd dersom

  • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på inntil 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertak er mindre enn 1,5 m over terrenget rundt bygningen).
     

Søke på egenhånd


Du må søke med hjelp fra fagfolk

  • dersom du skal rive eller bygge et påbygg
  • tilbygget er større enn 50 m²
  • du skal underbygge en eksisterende bygning