Påbygg, tilbygg eller kjeller

Påbygg, tilbygg eller kjeller

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Bestille situasjonskart

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

 

Du trenger ikke søke dersom

 • tilbygget har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m².
 • tilbygget er understøttet, og ikke overstiger to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. 
 • tilbygget er plassert minst 4 meter fra nabogrensen
 • tilbygget ikke inneholder en egen boenhet. Tilbygg til bolighus kan inneholde rom for varig opphold og beboelse.

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at tilbygget ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må tilbygget være

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i.
 • oppført med tilstrekkelig avstand til offentlig regulert vei


Veiviser for Bygg uten å søke - terrasse og tilbygg

 

Når tilbygget er ferdigstilt

Du må informere kommunen når tilbygget er ferdigstilt, slik at vi kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.
 

Du kan søke på egenhånd dersom

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på inntil 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertak er mindre enn 1,5 m over terrenget rundt bygningen).
   

Søke på egenhånd


Du må søke med hjelp fra fagfolk

 • dersom du skal rive eller bygge et påbygg
 • tilbygget er større enn 50 m²
 • du skal underbygge en eksisterende bygning