Digital skole

Digital skole

Elevene i Strandaskolen har tilgang til en personlig digital enhet (Chromebook) og digitale læremidler. Formålet med dette er å utruste elevene med digitale kompetanse som kreves i yrkeslivet og samfunnet generelt.

Skolehverdagen handler om å gi elevene mulighet til å lære gjennom å utforske, skape, reflektere, samarbeide og være kritiske. Digitale verktøy åpner for nye måter å realisere dette på. Det innebærer også å utvikle digital dømmekraft og forståelse for rollen teknologi har i samfunnet. Videre er digitale ferdigheter en viktig forutsetning ikke bare for læring, men også for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og samfunnsliv i stadig endring.

Strandaskolen arbeider etter Strategi for digitalisering av Strandaskolen 1:1 som blant annet sier at IKT skal være et strategisk virkemiddel for å få en bedre tilpasset opplæring for elevene. Hovedmålsettingen er at Strandaskolen har en jevn og hverdagslig bruk av digitale verktøy som fremmer elevenes læring.