Regelverk om mobbing

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Regelverk om mobbing

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal være med på å fremme elevenes helse, trivsel og læring.

Ingen skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger, verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestengning - eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.

For mer informasjon om regelverket se Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1.august 2017. Utdanningsdirektoratet har laget eit nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og at elever og foreldre kan melde saka direkte til fylkesmannen.

Det er innført AKTIVITETSPLIKT for skolene: Dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal rektor lage en skriftlig plan med tiltak som skal være med på å løse saken. Tiltakene skal bestemmes i samarbeid med elev og foresatte.

Statsforvalteren i Rogaland har laget en liten film som oppsummerer skolens aktivitetsplikt: Har du det trygt og godt på skolen?