Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Flomkonsept for Tau og Jørpeland

Flomkonsept for Tau og Jørpeland

Strand kommune har utfordringer med overvannshåndtering i sammenheng med klimaendringer 
og medfølgende, mer intens nedbør.

Kommunen har derfor gitt i oppdrag å kartlegge flomfaren i Tau og Jørpeland, og å utarbeide et konsept for tiltak som reduserer faren.
 

Overordnet mål med prosjektet er å kartlegge faren for overvannsflom og flom i vassdrag i tettstedene Tau og Jørpeland, og å utarbeide et flomsikringskonsept med tiltak som reduserer flomfaren.

Prosjektets delmål

  • Hente inn nødvendig data som grunnlag for analysene (se kapittel 3 og 4)
  • Sette opp hydrologiske og hydrauliske modeller og gjennomføre simulering for å beregne bland annet flomføringer, avrenninglinjer, vannstand, vanndybder og ledningskapasitet (se kapittel 5, 6, 7 og 8)
  • Kartlegge kristiske steder i forhold til fare for overvannsflom og flom i vassdrag og identifisere mulige flomtiltak (se kapittel 9.2 og 9.3)
  • Utarbeide et flomsikringskonsept som beskriver tiltak for å redusere flomfaren (se kapittel 9.4 og 9.6)
  • Anslå kostnader for flomsikringstiltakene og lage en prioritering (se kapittel 10 og 11)

Rapport for flomkonsept på Jørpeland og Tau (PDF, 31 MB)

Flomrapport H
Tittel Publisert Type
H 110 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 110 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_redusert_2.pdf
H 111 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 111 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_redusert.pdf
H 112 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A12-Q20_90min

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 112 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A12-Q20_90min_redusert.pdf
H 113 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A21-Q200_10min_redusert

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 113 Oversikt Eksist tilstand_JPL_A21-Q200_10min_redusert.pdf
H 114 Oversikt Eksist tilstand_JPL_B0-Q200_180min_redusert

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 114 Oversikt Eksist tilstand_JPL_B0-Q200_180min_redusert.pdf
H 210-1 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 210-1 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 210-2 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 210-2 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 210-3 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 210-3 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 210-4 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 210-4 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 210-5 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 210-5 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 210-6 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 210-6 Eksist tilstand_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 211-1 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 211-1 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 211-2 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 211-2 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 211-3 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 211-3 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 211-4 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 211-4 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 211-5 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 211-5 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 211-6 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 211-6 Eksist tilstand_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 120 Oversikt Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 120 Oversikt Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 220-1 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 220-1 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 220-2 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 220-2 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 220-3 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 220-3 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 220-4 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 220-4 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 220-5 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 220-5 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 220-6 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 220-6 Tiltak ledningsnett_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 310 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 310 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 311 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 311 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 312 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A12-Q20_60min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 312 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A12-Q20_60min_red.pdf
H 313 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A21-Q200_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 313 Oversikt Eksist tilstand_TAU_A21-Q200_10min_red.pdf
H 314 Oversikt Eksist tilstand_TAU_B0-Q200_180min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 314 Oversikt Eksist tilstand_TAU_B0-Q200_180min_red.pdf
H 410-1 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 410-1 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 410-2 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 410-2 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 410-3 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 410-3 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 410-5 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 410-5 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 410-6 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 410-6 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 411-1 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 411-1 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 410-4 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 410-4 Eksist tilstand_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 411-2 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 411-2 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 411-3 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 411-3 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 411-4 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 411-4 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 411-5 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 411-5 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 411-6 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 411-6 Eksist tilstand_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 320 Oversikt tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 320 Oversikt tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 420-1 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 420-1 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 420-2 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 420-2 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 420-3 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 420-3 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 420-4 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 420-4 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 420-5 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 420-5 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 420-6 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min

19.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 420-6 Tiltak ledningsnett_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 330 Oversikt lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 330 Oversikt lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 331 Oversikt lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 331 Oversikt lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 332 Oversikt lokale tiltak_TAU_A12-Q20_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 332 Oversikt lokale tiltak_TAU_A12-Q20_60min_red.pdf
H 333 Oversikt lokale tiltak_TAU_A21-Q200_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 333 Oversikt lokale tiltak_TAU_A21-Q200_10min_red.pdf
H 334 Oversikt lokale tiltak_TAU_B0-Q200_180min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 334 Oversikt lokale tiltak_TAU_B0-Q200_180min_red.pdf
H 335 Oversikt lokale tiltak_TAU_B1-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 335 Oversikt lokale tiltak_TAU_B1-Q20_10min_red.pdf
H 336 Oversikt lokale tiltak_TAU_B2-Q20_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 336 Oversikt lokale tiltak_TAU_B2-Q20_60min_red.pdf
H 430-1 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 430-1 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 430-2 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 430-2 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 430-3 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 430-3 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 430-4 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 430-4 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 430-5 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 430-5 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 430-6 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 430-6 Lokale tiltak_TAU_A11-Q20_10min_red.pdf
H 431-1 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 431-1 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 431-2 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 431-2 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 431-3 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 431-3 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 431-4 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 431-4 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 431-5 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 431-5 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
H 431-6 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 431-6 Lokale tiltak_TAU_A22-Q200_60min_red.pdf
Lokale tiltak
Tittel Publisert Type
H 130 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 130 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 131 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 131 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 132 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A12-Q20_90min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 132 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A12-Q20_90min_red.pdf
H 133 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A21-Q200_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 133 Oversikt Lokale tiltak_JPL_A21-Q200_10min_red.pdf
H 134 Oversikt Lokale tiltak_JPL_B0-Q200_180min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 134 Oversikt Lokale tiltak_JPL_B0-Q200_180min_red.pdf
H 135 Oversikt Lokale tiltak_JPL_B1-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 135 Oversikt Lokale tiltak_JPL_B1-Q20_10min_red.pdf
H 136 Oversikt Lokale tiltak_JPL_B2-Q20_90min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 136 Oversikt Lokale tiltak_JPL_B2-Q20_90min_red.pdf
H 230-1 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 230-1 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 230-2 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 230-2 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 230-3 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 230-3 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 230-4 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 230-4 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 230-5 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 230-5 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 230-6 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 230-6 Lokale tiltak_JPL_A11-Q20_10min_red.pdf
H 231-1 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 231-1 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 231-2 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 231-2 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 231-3 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 231-3 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 231-4 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 231-4 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 231-5 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 231-5 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
H 231-6 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min

04.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 231-6 Lokale tiltak_JPL_A22-Q200_60min_red.pdf
Flomrapport K
Tittel Publisert Type
K24_Situasjonsplan AG nord alt 2 vest

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K24_Situasjonsplan AG nord alt 2 vest.pdf
K22_Situasjonsplan AG nord alt 2 ost

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K22_Situasjonsplan AG nord alt 2 ost.pdf
K26_Situasjonsplan AG nordost midte

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K26_Situasjonsplan AG nordost midte.pdf
K43_Normalprofil 1-2

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K43_Normalprofil 1-2.pdf
K27_Situasjonsplan AG nordost sor

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K27_Situasjonsplan AG nordost sor.pdf
K23_Situasjonsplan AG nord alt 2 midte

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K23_Situasjonsplan AG nord alt 2 midte.pdf
K10_Oversiktskart

28.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K10_Oversiktskart.pdf
K30_Lengdeprofil AG nord alt 1

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K30_Lengdeprofil AG nord alt 1.pdf
K40_Tverrsnitt 1-3 AG nord alt 1

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K40_Tverrsnitt 1-3 AG nord alt 1.pdf
K31_Lengdeprofil AG nord alt 2

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K31_Lengdeprofil AG nord alt 2.pdf
K28_Situasjonsplan flomtunnel

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K28_Situasjonsplan flomtunnel.pdf
K32_Lengdeprofil AG nordost

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K32_Lengdeprofil AG nordost.pdf
K41_Tverrsnitt 4-6 AG nord alt 2

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K41_Tverrsnitt 4-6 AG nord alt 2.pdf
K33_Lengdeprofil flomtunnel

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K33_Lengdeprofil flomtunnel.pdf
K42_Tverrsnitt 7-8 AG nordost

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K42_Tverrsnitt 7-8 AG nordost.pdf
K25_Situasjonsplan AG nordost nord

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K25_Situasjonsplan AG nordost nord.pdf
K21_Situasjonsplan AG nord alt 1 vest

03.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K21_Situasjonsplan AG nord alt 1 vest.pdf
K20_Situasjonsplan AG nord alt 1 ost

24.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K20_Situasjonsplan AG nord alt 1 ost.pdf