Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt, rådgivende organ for kommunen i saker som angår likestilling og tilrettelegging for innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Rådet har syv møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Her finner du møteplan, sakskart og vedtak i møter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møter i rådet er åpne for publikum.

Rådet har i 2023-2027 fem medlemmer valgt av kommunestyret i sak 102/23. To av medlemmene er fra politiske partier.

Rådsleder er Jan Einar Vestersjø og nestleder er May Helen Olsen.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Rolle Parti
Jan Einar Vestersjø Leder
May Helen Olsen Nestleder
Johannes Tveitnes Medlem
Anita Siem Hatteland Medlem Arbeiderpartiet
Arnhild Sørskår Medlem Kristelig Folkeparti
Camilla Vervik Barka 1. vara for Vestersjø, Olsen og Tveitnes
Sigmund Melberg 2. vara for Vestersjø, Olsen og Tveitnes
Hege Nilsen 3. vara for Vestersjø, Olsen og Tveitnes
Grim Lura Varamedlem for Anita Siem Hatteland Arbeiderpartiet
Olav Inge Barkved Varamedlem for Arnhild Sørskår Høyre


Kontaktperson for rådet er Kristin Spørkel Gjerde, politisk sekretariat, kristin.gjerde@strand.kommune.no 

Mer informasjon om råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Veileder fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet