Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Gjerde, levegg eller støyskjerm

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Gjerde, levegg eller støyskjerm

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.
 

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med en bygning.
 

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og har lyddempende materialer.

 

Bestille situasjonskart

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

 

Du trenger ikke søke dersom

  • gjerde er åpent og luftig til nabogrensen, og maks 1,5 meter høyt
  • gjerde som plasseres på grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter (det skal være fri sikt til veien)
  • leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.
  • leveggen er inntil 1,8 meter høy og maks 5 meter lang, plassert i nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal sette opp eller rive en støyskjerm.