Støttemur

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng.

 

Hva du kan gjøre kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

 

Du trenger ikke å søke dersom

  • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen
  • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrense
  • tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei

 

Dersom støttemuren berører utvendige ledningsanlegg, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene eies av kommunen, kontaktes kommunalteknisk avdeling.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • støttemurer medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.