Forvaltning av storvilt/småvilt er ei viktig oppgåve som kommunen har. I Strand kommune er det opna for jakt på hjort, elg og rådyr. Det administrative ansvaret er lagt til fagansvarleg landbruk.