Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgprotokoll fra kommunestyrevalget 2019 - Strand kommune. (PDF, 11 MB)

Valgprotokoll fra fylkestingsvalget 2019 - Strand kommune. (PDF, 4 MB)

Tall for hele Norge finner du på Valgresultat.no

STRAND KOMMUNE - KOMMUNESTYRE

Det nye kommunestyret ble konstituert i møte 2. oktober 2019. Da ble også ordfører, varaordfører, formannskap og andre råd og utvalg i Strand kommune valgt.

Resultatet fra kommunestyrevalget 9. september er at kommunestyret 2019 - 2023 får følgende sammensetning:

Høyre - 10 representanter:
Irene Heng Lauvsnes, Kristoffer Amdal, Morten Næss, Kari Førland Lauvsnes, Mads Hjelmen, Mona Anita Espedal, Leif Ove Voster, Nina Helen Hettervik, Sveinung Langvik og Sindre Marvik

Arbeiderpartiet - 4 representanter
Torhild Pedersen, Arvid Håheim, Aslaug Heng Fosse og Leif Nieuwejaar

Kristelig Folkeparti - 4 representanter
Astrid Norland, Bjørn Aril Veland, Trond Hjorteland og Arnhild Sørskår

Senterpartiet - 4 representanter
Alf Henning Heggheim, Linda Andersen Asbjørnsen, Frida Apall og Leidulf Sigmundstad

Fremskrittspartiet - 2 representanter
Petter Korneliussen og Kenneth Eriksen Austrheim

Bygdeliste for Tau og Nordbygda - 1 representant
Snorre Kristian Walde

Miljøpartiet De Grønne - 1 representant
Jan Andor Næss

Rødt - 1 representant
Åsbjørn Fjelde Kleven

SV - Sosialistisk Venstreparati - 1 representant
Anniken Heimdal Tjøstheim

Venstre - 1 representant
Erik Rydningen Nyman-Apelset 

Artikkelliste