Eikehaugen barnehage

Eikehaugen barnehage

Eikehaugen barnehage er en kommunal barnehage som ligger under Nordre Strand oppvekstsenter på Fiskå.

Vi har to avdelinger, én for 0-3 år og én for 3-6 år og tilbyr 40, 50, 60, 80 og 100 % plasser.

 

Barnehagen ligger i et flott naturområde, vi har både fjell og sjø rundt oss, og ikke minst en skogssti som går fra barnehagen og ut til Vostervannet. Vi bruker nærområdet vårt året rundt til turgåing, "krabbefiske", lek, aking m. m.

Ellers legger vi stor vekt på bevisste voksne som ser barna og leker med de. Vi har fordypningstema som vi arbeider med gjennom året. Barnehagen har også et nært samarbeid med skolen. Vi er bl. a. med på ulike arrangement og låner rom og utstyr.

 

Trine Margot Østerhus Sørskår
Styrer
E-post
Telefon 48 11 93 40
Mobil 48 11 93 40

Åpningstider

06.45-16.15

Adresse

Fiskåvegen 987

4121 Tau