Kommunedirektøren

Kommunedirektøren

Smilende og glad Heidi Klaveness, ny kommunedirektør i Strand kommune - Klikk for stort bildeHeidi Klaveness, kommunedirektør i Strand. Elisabeth Tønnessen

Heidi Klaveness er kommunedirektør i Strand kommune.

Hun kan kontaktes på e-post heidi.klaveness@strand.kommune.no eller på telefon 970 25 077

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. 

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt en fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene delegerer kommunedirektøren sine fullmakter til administrasjonen.

Kommunedirektøren har seks kommunalsjefer med ansvar for særskilte deler av kommunens tjenesteproduksjon:

 Stabsfunksjon: