Lover, forskrifter og andre bestemmelser

Lover, forskrifter og andre bestemmelser

Etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er omfattet av flere regelverk, både nasjonale og lokale. Noen regelverk gir rammebetingelser for planlegging og utforming av installasjoner og anlegg, noen er av betydning for kommunen som eier av anlegg, og andre er av betydning for forholdet mellom kommunen og abonnent.

Artikkelliste