Faktura

Strand kommune endrer faktureringen av kommunale avgifter i 2021, fra halvårlig til månedlig fakturering.

Grunnet systemsvikt har det ikke vært mulig å fakturere eiendomsskatt de 2 første månedene i 2022. Første faktura sendes ut i mars med forfall 20. april 2022. Denne inneholder da eiendomsskatt for de 3 første månedene av 2022. Fra og med april sendes det ut månedlig faktura igjen.

Eiendomsskatt under kr 1000 faktureres i sin helhet i mars med forfall 20. april 2022.

Neste faktura sendes i slutten av april med forfall 20. mai osv. sammen med andre avgifter fra kommunen.

Feieavgiften faktureres i sin helhet i januar med forfall 20. februar.  

Alle andre avgifter fordeles på 12 terminer.