Faktura

Faktura

Strand kommune endrer faktureringen av kommunale avgifter i 2021, fra halvårlig til månedlig fakturering.

Eiendomsskatt under kr 1000 og feieavgiften faktureres i sin helhet i januar med forfall 20. februar.  

Alle andre avgifter fordeles på 12 terminer.