Flyktninghelsetjenesten

Helsestasjonen har helsesøstre i 1,6 årsverk tilknyttet flyktninghelsetjenesten.

Helsesøster har mottaksamtale med alle nye flyktninger som kommer til kommunen. Samtalen skal gjennomføres med tolk. Helsesøster har også ansvar for å gjennomføre lovpålagt tuberkulosearbeid. Vaksinering av barn/unge er også en del av arbeidet.

Samtaler, kartlegging og oppfølging av flyktningens fysiske og psykiske helse er viktig, henvises ved behov videre i hjelpeapparatet.

Helsesøster samarbeider med flyktningtjenesten, flyktningens fastlege samt smittevernlegen.

Adresse

Jørpeland helsestasjon

Fjelltunveien 84

tlf.nr 51742180

Kart