Kontaktinformasjon

Strand kommune har inngått avtale med IVAR IKS om drift og forvaltning av vann og avløp i kommunen.

IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta Strand kommune sine plikter når det gjelder kommunal vannforsyning og avløpshåndtering for private og næringsabonnenter.

I ordinær arbeidstid bruk kontakt informasjonen til høyre.

Ved akutte hendelser på offentlig vann- og avløpsanlegg utenom ordinær arbeidstid,

kontakt vakttelefonen tlf: 975 07 200.

Nina Jøssang Ravnås
Saksbehandler/Ingeniør
E-post
Telefon 51 74 30 24
Mobil 459 13 714
Roar Øxnevad Bokn
Prosjektleder/Ingeniør
E-post
Telefon 51 74 30 58
Mobil 975 58 289
Lene Beadle
VA Sjef
E-post
Telefon 51 74 30 48
Mobil 475 09 581
Elisabeth Vollebekk Meling
Prosjektleder/Ingeniør
E-post
Telefon 51 74 30 47
Mobil 990 24 647