Kontaktinformasjon

Strand kommune har inngått avtale med IVAR IKS om drift og forvaltning av vann og avløp i kommunen.

IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta Strand kommune sine plikter når det gjelder kommunal vannforsyning og avløpshåndtering for private og næringsabonnenter.

I ordinær arbeidstid bruk kontakt informasjonen til høyre. Ved akutte hendelser på offentlig vann- og avløpsanlegg utenom ordinær arbeidstid, kontakt vakttelefonen tlf: 975 07 200.

Elisabeth Vollebekk Meling
Prosjektleder/Ingeniør
E-post
Telefon +47 99 02 46 47
Knut Flaten
VA Sjef
E-post
Nina Jøssang Ravnås
Saksbehandler/Ingeniør
E-post
Roar Øxnevad Bokn
Prosjektleder/Ingeniør
E-post