Landbruksforvaltning

 Landbruksforvaltninga for Strand tek seg av kommunen sine oppgåver knytt til landbruket:

  • Forvaltning
  • Rådgjeving

Viktige oppgåver er tilskotsordningar, lovforvaltning og

næringsutvikling.

 

Kontoret dekker fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, og viltforvaltning.

I linkane til høgre finn du dei viktigaste tenestene og kommunale artiklar og eksterne ressursar på nett relatert til landbruket. Under kvar teneste er det linkar til søknadsskjema, reglar, retningslinjer og lovverk.

Trond Leirflåt
Landbruk
E-post
Telefon 51 74 30 55
Mobil 975 13 014
Signe Olaug Lono Erevik
Landbruk
E-post
Telefon 51 74 30 54
Mobil 482 67 412