Send sikker post til kommunen

Med eDialog kan du trygt sende oss meldinger og dokumenter elektronisk, selv om det er unntatt offentlighet og inneholder sensitiv informasjon.

For å bruke tjenesten må du logge på / autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m.)

♦ Send sikker post til kommunen her
♦Send sikker post til barnevernstjenesten
♦Send sikker post til helsestasjonen / skolehelsetjenesten

Du skal ikke bruke eDialog dersom kommunen har andre digitale skjema som passer til formålet.
Klikk her for oversikt over alle våre skjema.