Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Helsestasjonspsykolog

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Helsestasjonspsykolog

Psykologtjenesten ved familiens hus er et lavterskeltilbud, og en gratis tjeneste for barn og unge i Strand kommune. Psykologen skal først og fremst jobbe forebyggende overfor barn og ungdom opp til 16 år, men tilbyr også samtaler til mødre i svangerskap og nyfødtperiode med psykiske plager.

Psykologtjenesten ved familiens hus er et lavterskeltilbud, og en gratis tjeneste for barn og unge i Strand kommune. Psykologen skal først og fremst jobbe forebyggende overfor barn og ungdom opp til 16 år, men tilbyr også samtaler til mødre i svangerskap og nyfødtperiode med psykiske plager.

I tillegg deltar psykologen i undervisning og gruppetilbud til barn, unge og kvinner tilknyttet helsestasjonen.

 

Hva kan psykologen hjelpe med

Psykologen jobber med behandling og oppfølging av lettere psykiske plager hos barn og unge som:

  • Engstelse/angst
  • Mild depresjon
  • Sinneproblemer
  • Sosiale vansker
  • søvnvansker
  • samtale/ veiledning i vanskelige livssituasjoner

Psykologen tilbyr også oppfølging og behandling til mødre med psykiske plager i svangerskap og nyfødtperiode som:

  • Fødselsangst
  • Svangerkapsdepresjon
  • Fødselsdepresjon

Er problemene mer alvorlige, og det er behov for langvarig oppfølging er spesialisthelsetjenesten eller andre instanser mer aktuelle.

Helsestasjonspsykologen samarbeider med familieterapeuter, kommunepsykologen, helsesykepleier og skole der det er aktuelt.

Kontakt

Man kan henvises til helsestasjonspsykologen fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole, PPT, barnevern og eventuelt andre instanser i førstelinjetjenesten i kommunen. Foreldre eller barn kan ikke henvise direkte, men i samarbeid med en eller flere av de ovennevnte. Det etterstrebes at en raskt skal få en vurderingssamtale hos psykologen etter at henvisningen er mottatt.