Brukerstyrt personlig assistanse

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Brukerstyrt personlig assistanse

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?

For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og ha mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere for kommunen sammenliknet med de ressurser kommunen ellers ville brukt på tjenestetilbud til deg.

Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA.

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Hvordan søke BPA?

Fyll ut søknadskjema for helse og omsorgstjenester.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Kontaktperson

Maiken Ravnås Stein (virksomhetsleder Åpen omsorg Jørpeland) 416 60 139
Anne Gunn Høyland (virksomhetsleder miljøarbeid) 926 22 717