Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Strand kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum. 

Det er koordinerende enhet som har systemansvar for individuelle planer. Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan (IP). Dersom du ønsker individuell plan kan du ta kontakt med koordinerende enhet.

Tonje Moen Skjæveland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 51 74 24 37
Mobil 992 59 576

Adresse

Jonsokberget 4 B

Fysio& ergoterapiavdelingen

4100 Jørpeland.