Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Strand kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum. 

Koordinerende enhet

Det er koordinerende enhet som har systemansvar for individuelle planer. Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan (IP). Dersom du ønsker individuell plan kan du ta kontakt med systemkoordinator for individuell plan: Tonje Moen Skjæveland. Les mer om lovgrunnlaget for koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten på helsedirektoratet sine sider.

Medlemmer av koordinerende enhet i Strand kommune:

  • Kommunalleder Omsorg
  • Kommunalleder Levekår
  • Systemkoordinator for individuell plan
  • Virksomhetsleder PUH
  • Virksomhetsleder Familiens hus
  • Virksomhetsleder Psykiatri
  • Virksomhetsleder Nav

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart. Du kan lese mer om pakkeforløpet på helsenorge sine sider.
Systemkoordinator for individuell plan Tonje Moen Skjæveland er forløps koordinator for pakkeforløpet.

 

Trenger du individuell plan/ koordinator?

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal du tilbys individuell plan og koordinator. 

Hensikten med dette er at tjenestene samhandler og at de er koordinert slik at personer med sammensatte utfordringer får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Retten til en individuell plan er for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. Selv om du takker nei til en individuell plan, så kan du allikevel få en koordinator.

⇒ Infobrosjyre til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester.

⇒ Melding om behovsskjema

 

Denne filmen illustrerer hvordan tjenestene kan arbeide strukturert mot brukers mål.

Adriaan Schönhage
Kommunalsjef Omsorg
E-post
Telefon 51 74 30 92
Mobil 91 51 53 45

Adresse

Jonsokberget 4 B

Fysio& ergoterapiavdelingen

4100 Jørpeland.