Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Strand kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum. 

Det er koordinerende enhet som har systemansvar for individuelle planer. Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan (IP). Dersom du ønsker individuell plan kan du ta kontakt med koordinerende enhet.

Trenger du individuell plan/ koordinator?

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal du tilbys individuell plan og koordinator. 

Hensikten med dette er at tjenestene samhandler og at de er koordinert slik at personer med sammensatte utfordringer får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Retten til en individuell plan er for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. Selv om du takker nei til en individuell plan, så kan du allikevel få en koordinator.

 

Denne filmen illustrerer hvordan tjenestene kan arbeide strukturert mot brukers mål.

Tonje Moen Skjæveland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 51 74 24 37
Mobil 992 59 576

Adresse

Jonsokberget 4 B

Fysio& ergoterapiavdelingen

4100 Jørpeland.