Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Kort fortalt

Koordinerende enhet (KE)

 

I Strand kommune er det tjenestekoordinator, systemansvarlig for individuell plan og systemansvarlig for barnekoordinator som er koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

 

Oppgaver for koordinerende enhet

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet er:

 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Overordnet ansvar for individuell plan, koordinator og barnekoordinator.
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator.
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator.
  • Oppnevning av koordinator.
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator.
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer og barnekoordinator.
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering

 

Les mer om sentrale oppgaver for koordinerende enhet her 

Kontakt

Leder for Koordinerende enhet: 

Guri Fjelde, tjenestekoordinator

telefon: 456 58 945

e-post: guri.gerhardsdotter.fjelde@strand.kommune.no

 

Systemansvarlig individuell plan:

Tonje Moen Skjæveland

telefon: 992 59 576

e-post: Tonje.Moen.Skjeveland@strand.kommune.no

 

Systemansvarlig barnekoordinator

Heidi Heimlund-Lahn, rådgiver opplæring og levekår

telefon: 901 74 044

e-post: heidi.heimlund-lahn@strand.kommune.no

 

Du bør ikke sende sensitiv informasjon til oss på e-post. Sensitiv informasjon kan for eksempel være fødselsnummer og helseopplysninger.  All epost til og fra Strand kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven, og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.