Forskrifter /lover og regler:

Her finner du en oversikt over aktuelle forskrifter, lover og regler. 

Mer om konsesjonsloven på regjeringen.no

 

Les odelsloven på lovdata.no


 Les mer om jordloven på regjeringen.no

 

Les naturmangfoldloven på lovdata.no

 

Les lov om kulturminne på regjeringen.no

 

Les om normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse på skogkurs.no


Se forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier på lovdata.no


Se forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på lovdata.no