Trefelling på kommunal grunn

Trefelling på kommunal grunn

Trær på kommunal grunn være til hinder eller plage for deg som bor i nærheten. Da kan du sende en søknad til kommunen om å få trærne fjernet eller beskåret.

Hvordan søke om å fjerne eller beskjære kommunale trær

Digitalt søknadsskjema for trefelling fylles ut. Det skal følge med to obligatoriske vedlegg.

 • Naboliste
 • Kart med eiendomsgrenser og aktuelle trær inntegna på kartet.

Vurderingskriterier

Vi vil vurdere søknaden din ut fra flere faktorer, som:

 • hva naboloven og andre lover og regler sier om trær og grenser
 • hvor mye trærne skygger for sol og lys på din eiendom
 • hvor stor risiko det er for at trærne kan falle ned eller være til fare.
 • hva de andre naboene mener om trærne
 • hvordan trærne ser ut og passer inn i omgivelsene
 • hvordan trærne påvirker klimaet og naturen på stedet
 • hva slags trær det er, hvor gamle de er og hvordan de har det

Kommunen bestemmer til slutt hvilke trær som kan felles, og hvordan det skal gjøres. Hvis du feller eller beskjærer trær uten tillatelse fra kommunen, kan du bli anmeldt og måtte betale erstatning.

Her er noen viktige punkter du må huske på når du søker:

 • Søknaden din vil bli behandlet innen to måneder. Du vil bli kontaktet for en befaring av trærne, og du må kanskje gi mer informasjon om saken din.
 • Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse, fordi den ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
 • Du må varsle naboene dine om at du ønsker å beskjære eller felle trær, og spørre om de har noen innvendinger. Hvis trærne står på et fellesområde, må du også høre med en velforening eller lignende.
 • Du må fylle ut en naboliste og legge den ved søknaden din.
 • Du må lage et kart som viser hvor trærne står på eiendommen din, og hvilke trær du vil ta ut. Du må også merke trærne med bånd eller tape, slik at de er synlige for kommunen. Du må ikke spraye eller male på trærne.

  Kartutsnitt kan hentes på kommunens nettside.

  Slik gjennomfører du trefelling

  Hvis du har fått tillatelse fra kommunen til å felle trær på din eiendom, må du følge noen regler for hvordan du skal gjøre det. Her er noen viktige punkter du må huske på:

  • Du må felle trærne selv, med mindre kommunen sier noe annet. Du får beholde veden og må rydde opp etter deg. Dette er den vanligste måten å gjøre det på.
  • Kommunen kan felle trærne for deg, hvis de mener det er nødvendig for å unngå fare eller skade. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Da må du også kappe og rydde opp etter trærne, og du får beholde veden.
  • Kommunen kan felle og rydde opp etter trærne, hvis de står på et område som kommunen har ansvar for. Dette gjelder for eksempel parker, lekeplasser og ballbaner.
  • Du vil få beskjed i et brev fra kommunen om hvordan du skal gjennomføre trefellingen. Trefelling i regi av kommunen skjer som regel om høsten eller vinteren.

  Krav

  Du må ha nok kunnskap (motorsagkurs) og utstyr for å felle trærne på en trygg måte, både for deg selv og andre. Du må ikke la det bli noe avfall igjen etter hogsten. Trær som er vanskelige å felle, må du overlate til fagfolk.

  Pris

  Du må betale for alle utgifter som har med trefellingen å gjøre, med mindre du har avtalt noe annet med kommunen. Hvis du ikke rydder opp som du skal, må du også betale for kommunens utgifter.

  Kommunen kan i noen tilfeller betale for trefellingen selv. Dette gjelder for eksempel trær som er farlige.

  Verdt og vite

  • Du kan ikke felle trær mellom 1. april og 15. juli. Da har fuglene egg eller unger i reirene sine.
  • Du kan ikke felle trær som har fuglereder i seg. Du må sjekke nøye før du feller et tre.
  • Du kan ikke felle trær som har hull i seg. Noen fugler, som spetter og ugler, bor i slike hull. I byer og tettsteder er det få slike trær, så de er viktige for fuglene.

  Noen trær er hjem for mange andre dyr også. Det gjelder særlig gamle trær som er hule eller døde. Mange av disse dyrene er truet av utryddelse. Hvis du må felle slike trær fordi de er farlige, må du gjøre dette:

  • La en del av trestammen stå igjen. Den bør være mellom 1,5 og 3 meter høy. Da kan dyrene fortsatt bo i den.
  • La noen greiner være på stammen. Da får dyrene mer plass og ly.
  • La det som blir igjen av treet ligge på bakken. Da får dyrene mat og skjul.

  Hvis du vil felle løvtrær for å rydde eller tynne ut, må du gjøre det på riktig tidspunkt. Da unngår du at det vokser opp nytt kratt fra røttene eller stammen. Det beste tidspunktet er rett etter at bladene har kommet ut om våren. Da har treet brukt opp energien sin, og har ikke fått ny energi ennå.

  Noen trær er så verdifulle at de har ekstra beskyttelse. Det gjelder for eksempel gamle eiketrær. Hvis du vil felle slike trær, må du søke til to instanser: kommunen og bygningsmyndighetene.
  For eiketrær gjelder egen forskrift.

  Trær på nabo eiendom

  Hvis du vil felle trær som står på en annen eiendom, må du snakke med eieren først. Eieren bestemmer over trærne sine, enten det er en privatperson eller kommunen. Hvis dere ikke blir enige, kan dere bruke naboloven for å løse saken. Naboloven sier at treet må være mer til bry enn til glede for at du skal ha rett til å felle det.

  Nyttige lenker

  Norsk trepleieforum (Finn en arborist)
  Treets venner
  Hule eiker

Torbjørn Norland
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 90 66 99 72
Mobil 90 66 99 72