Eierstyring

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Eierstyring

Kommunen har ulike motiv for å opprette et selskap eller gå inn i en etablert selskapsordning. Disse motivene deles inn i 5 hovedmotiver.

MOTIV FOR SELSKAPSDANNELSE OG EIERSKAP

Eierskapsforvaltning (PDF, 82 kB)

  • FINANSIELT MOTIVERT EIERSKAP: Selskapsdannelse hvor motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er stor mulighet for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensing av kommunens økonomiske risiko.
  • POLITISK MOTIVERT SELSKAP: Selskapsdannelse der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategisk valg av å posisjonere kommunene/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting med videre ligger som begrunnelse for denne kategori eierskap.
  • EFFEKTIVISERING AV TJENESTEPRODUKSJON: Selskapsdannelse der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er ønske om å oppnå økt mengde av tjenester for de midlene som er til disposisjon.
  • SAMFUNNSØKONOMISKE MOTIV: Selskapsdannelse der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er å oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomisk gunstige resultater/gjennomføring av oppgaver. Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne kategori selskaper.
  • REGIONALPOLITISK POSISJONERING: Selskapsdannelse der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er å styrke regionens muligheter og posisjon til å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonalt. Her kan også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen.

VALG AV SELSKAPSFORM

Ut ifra motivet og hovedbegrunnelsen for eierskap skal en velge selskapsform. De vanligste selskapsformene er:

  • Aksjeselskap (AS)
  • Interkommunalt selskap (IKS)
  • Kommunale foretak (KF)
  • Stiftelser

Når vedtak om valg av selskapsform er gjort, må eierskapet utøves gjennom selskapets eierorgan og i samsvar med eierdokumentene.

SELSKAPSFORM

EIERORGAN

STYRET

STYRINGSDOKUMENTER

AS

Generalforsamling

Velges av generalforsamlingen

Vedtekter, aksjonæravtale og styreinstruks

IKS

Representantskapet

Velges av representantskapet

Selskapsavtalen, eieravtalen og styreinstruks

KF

Kommunestyret

Velges av kommunestyret

Vedtekter

 

Eierskapsstrategi (PDF, 98 kB).

Krav til selskap som Strand kommune har eierinteresser i (PDF, 83 kB).

Oversikt over selskaper Strand kommune har eierinteresser i (PDF, 105 kB).