PP-tjenesten Midt-Ryfylke

PP-tjenesten Midt-Ryfylke

Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret. PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. 

Hvordan få hjelp?

 • Foreldre kan henvise egne barn til PPT
 • Helsestasjon, skole eller barnehage, kan henvise etter samtykke fra foresatte.
   
 • Fyll ut skjema for henvisning til PPT
 • Utfylt skjema  og vedlegg sendes til:
  PPT for midt-Ryfylke
  Hjelmeland-Strand
  Postboks 33
  4126 JØRPELAND

 

For barnehage og skole

Pedagogisk rapport må legges ved alle nye henvisninger av individ saker fra barnehage til pedagogisk psykologisk tjeneste.

 

Hvem kan få hjelp?

 • Barn under skolealder med spesielle behov for oppfølging
 • Barn og unge i skolealder med spesielle behov for oppfølging
 • Voksne med spesialpedagogiske behov
 • Foreldre/foresette
 • Ansatte og ledere i barnehager og skoler

Kontakt oss:

Sentralbord: 51743100
Epost: ppt@strand.kommune.no

Hva kan vi tilby?

 • Konsultasjon og veiledning
 • Utredning og rådgiving
 • Faglig vurdering om rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Vurdering av behov for videre henvisning til 2.linjetjenesten
 • Hjelp til kompetanse- og organisasjonsutvikling

 

PPT er en tjeneste som hjelper barnehager og skoler med å gi god støtte til barn og unge som har ekstra behov for det. PPT har fått oppgavene sine fra to lover: opplæringsloven og barnehageloven.

PPT kan hjelpe barnehager og skoler med å lære mer om hvordan de kan tilpasse undervisningen eller aktivitetene for barna. PPT kan også gi råd om hvordan de kan organisere arbeidet sitt bedre.

Noen ganger må PPT lage en rapport om et barns situasjon og behov. Det kalles en sakkyndig vurdering. Det må alltid være en slik rapport før det blir bestemt at et barn skal få spesialundervisning i skolen eller spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Hvis du vil vite mer om PPT, kan du gå inn på utdanningsdirektoratets informasjon om pp- tjenesten.

Silje Norland Krane
Konsulent
E-post
Telefon 45 61 05 51
Mobil 45 61 05 51