Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Trygge og lovlige boliger for alle

Trygge og lovlige boliger for alle

Leiemarkedet for boliger i Strand er presset. Samtidig som Strand kommune oppfordrer til utleie er det svært viktig at leieobjektene er trygge og lovlige.

To leiligheter i brann - Klikk for stort bilde

-Vi oppfordrer alle som har en lovlig ledig leilighet eller enebolig om å vurdere å leie ut denne til studenter, flyktninger eller andre som trenger husrom, sier tilsynsleder på byggesak i Strand kommune, Øyvind Heimlund-Lahn.

Nasjonal tilsynskampanje

-Nå i september deltar Strand kommune på den nasjonale tilsynskampanjen der det settes fokus på tilsyn med leiligheter og hybler i kommunen. Kampanjen og tilsyn går ut på at alle har rett på en trygg og lovlig bolig, forklarer Heimlund-Lahn.

Strand kommunes tilsyn gjennomføres i samarbeid med Rogaland brann og redning med et særlig forkus på brannsikkerhet og rømningsveier.

Tips til utleiere

På nettsiden https://www.boligdugnaden.no/ kan du få gode tips dersom du vurderer å leie ut.

-I tillegg er vi opptatt av å gi god veiledning om hvilke krav som gjelder dersom du ønsker å etablere nye beboelsesrom i din bolig. For eksempel er det søknadspliktig å bruksendre et kjellerrom til soverrom eller dele opp en eksisterende enebolig i flere leiligheter. Det er viktig at det arealet du ønsker å leie ut er godkjent til beboelse før du leier dette ut, forklarer Heimlund-Lahn.

Han oppfordrer innbyggerne til å ta kontakt med kommunen dersom de har spørsmål om hvilke krav som gjelder, eller dersom de har tips om ulovlige leiligheter som kan være utrygge for de som bor der.  Innspill og tips kan sendes som sikker e-post til kommunen

Mer informasjon om kampanjen

Les gjerne mer om tilsynsarbeidet kommunen nå gjennomfører i kunngjøringen «Alle har rett på en trygg og lovlig bolig» her.

Du kan også lese mer om den nasjonale tilsynskampanjen på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider her.

Øyvind Heimlund-Lahn
E-post
Telefon 99 26 83 54
Mobil 99 26 83 54