Beredskap ved ulykker/uønskede hendinger

Det er viktig av kommunen er godt forbedredt dersom det oppstår ulykker/uønskede hendinger. Et godt oppdatert planverk er i denne forbindelse svært viktig.

Strand kommune har en egen sentral kriseledelse som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. En krise i denne forbindelse er definert som "ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid". Det er utarbeidet en egen beredskapsplan for den sentrale kriseledelsen som trer i kraft straks kriseledelsen blir involvert i en ulykke/krise.

Ordføreren leder arbeidet i krisestaben og rådmannen leder det operative arbeidet herunder disponering av mannskap. Øvrige medlemmer av den sentrale kriseledelsen er: Brannsjef, leder av politisk sekretariat, oppvekstkoordinator, leder av kommunalteknikk, leder av plan og forvaltning og leder av bygg og eidndom. Annet fagpersonell, internt eller eksternt, inngår i kriseledesen dersom dette anses om nødvendige i den enkelte situasjon. Kriseledelsen har ved større kriser også kontinuerlig kontakt med fylkesmannen og sivilforsvaret. I tillegg er selvsagt også politiet en helt nødvendig samarbeidspartner.

Ved store kriser kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Det er derfor opprettet et eget psykososialt kriseteam som blir operativt ved aktuelle kriser. Teamet består av følgende faggrupper: Oppvekstkoordinator, prest, lege, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og representant fra barnevernet. Temaet har utarbeidet en egen kriseplan som blir satt i verk i aktuelle situasjoner. Krisetemaet blir ledet av oppvekstkoordinator.

Det er i tillegg til det som er nevnt foran også utarbeidet

 

  • Beredskapsplan for informasjon ved kriser
  • Beredskapsplan for maskiner og utstyr 
  • Beredskapsplan for smittevern herunder en egen pandemiplan
  • Beredskapsplan for vann og avløp
  • Både brannvesenet, skoler, barnehager, omsorgsboliger m.v. har i tillegg egne planer for hvordan de skal håndtere uønskede/uventede hendinger.

 

Har du behov for nærmere informasjon, ta kontakt med brannsjef Asgeir Spørkel Gjerde.

Fant du det du lette etter?
Asgeir Gjerde

Asgeir Gjerde

Leder beredskap
Telefon : 51 74 30 98
Mob: 488 69 454
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også