Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Alle bygninger med innlagt vann og avløp på eiendommer innenfor tettbebygde og regulerte strøk skal tilknyttes Strand kommunes vann- og avløpsanlegg. Strand kommune har også noen kommunale avløpsanlegg og vannledninger utenfor tettbebygde strøk.

Tilsvarende skal bygninger med innlagt vann og avløp i disse områdene tilknyttes kommunalt nett.

Informasjon om søknadsprosessen finner du her