Kunnskapsprøven - alkoholloven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

 

Prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
 

Legitimasjon

Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

 

Gebyr

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding. Det er mulig å betale med kort.

 

Lokaler for prøven

Prøvene for etablererprøven og skjenkeprøven finner sted i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO), den tidligere sivilforsvarsleiren Vagleleiren.

Adressen er: Vagleveien 163, 4323 Sandnes

 

 

Adresse

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO)

Vagleveien 163

4323 Sandnes