Kunnskapsprøven - alkoholloven

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgs-prøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Legitimasjon

Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Gebyr

Gebyr kr. 400,-pr. prøve betales ved frammøte. Vi tar kun imot betaling med bankkort og Vipps. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding. 

Lokaler for prøven

Prøvene for etablererprøven og skjenke prøven finner sted i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO), den tidligere sivilforsvarsleiren Vagleleiren.

Adresse

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO)

Vagleveien 163

4323 Sandnes