Skolebytte

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Skolebytte

Skolebytte

Hva skjer når en elev bytter fra en kommunal skole til en annen kommunal skole i Strand?

Da tar eleven med seg sin Chromebook til den nye skolen. Dersom eleven flytter til en annen kommune må Chromebooken leveres tilbake.

Hva skjer når en elev slutter i Strandaskolen?

Chromebooken leveres til skolen. Eleven er selv ansvarlig for å ta vare på sitt innhold i Google. Dette kan med fordel gjøres ved en Google Takeout.

Google kontoen blir umiddelbart deaktivert og innholdet er tilgjengelig i 20 dager. All data vil deretter bli slettet.

 

Nettverk

Har skolene godt nok nettverk for å gjennomføre en digital skolehverdag?

Skolene har oppgraderte nettverk med nyeste tilgjengelige trådløs teknologi. Skolenes nettverk er kalibrert så godt som mulig innenfor det som er tilgjengelig i dag.

Trenger vi å koble Chromebook til internett hjemme?

Ja, selv om mye av funksjonaliteten kan brukes uten nett bør Chromebook være på internett for det arbeidet som skal gjøres hjemme. Mer informasjon: https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en

Hvis du ikke har tilgang på internett hjemme ber vi deg om å ta kontakt med din skole for å finne løsninger.

 

Helse

Er elevenes helse ivaretatt?

Elevene trenger fysisk aktivitet, både hjemme og på skolen. Elevene skal ikke bruke Chromebook hele tiden de er på skolen, men også være i bevegelse på ulike måter. 

Generell anbefaling for god arbeidsstilling for elevene:

  1. Fotstøtte - føttene plassert på fotbrett eller i gulv
  2. Lårstøtte - ¾ av låret hviler på stolsete
  3. Underarmstøtte - hele underarmen hviler på bordet
  4. PC skal være plassert godt inn på bordet / pulten.
  • Bruk alle muligheter for vinkeljustering
  • Avstand fra øye til skjerm bør være 50–80 cm

Husk

  • Aktive pauser i løpet av timen
  • Individuelle tilpasninger
  • Justeringsmuligheter på pult og stol
  • Vinkelplate/ringperm; endre vinkel på skjerm og tastatur

 

Jeg er bekymret for skjermtid og fysiske plager.

Svar: Skolen er observant i forhold til dette. Elevene skal ha varierte arbeidsformer og bruke et bredt utvalg av læremidler på lik linje med PC.