Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hvordan søker du

Fyll ut søknadsskjema

Fyll ut søknaden (PDF, 2 MB) og ha med følgende vedlegg:   

  • Situasjonskart som viser hvilke grenser som ønskes oppmålt 1:500 eller 1:1000
  • Lever søknaden til Strand kommune per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

  • Du får svar på søknaden innen 1 til 4 uker
  • Du tar selv kontakt for å avtale tidspunkt for oppmåling.
Tone salte
Rådgiver
E-post
Telefon 456 17 068
Mobil 456 17 068

Adresse

Postboks 115, 4126 JØRPELAND

Besøksadresse:

Rådhusgaten 2

E-postadresse: postmottak@strand.kommune.no