Påvisning av eiendomsgrenser

Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hvordan søker du

Fyll ut søknadsskjema

Fyll ut søknaden (PDF, 2 MB) og ha med følgende vedlegg:   

  • Situasjonskart som viser hvilke grenser som ønskes oppmålt 1:500 eller 1:1000
  • Lever søknaden til Strand kommune per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

  • Du får svar på søknaden innen 1 til 4 uker
  • Du tar selv kontakt for å avtale tidspunkt for oppmåling.

Artikkelliste

Tone Tjøstheim Salte
Rådgiver
E-post
Telefon 45 61 70 68
Mobil 45 61 70 68

Adresse

Postboks 115, 4126 JØRPELAND

Besøksadresse:

Rådhusgaten 2

E-postadresse: postmottak@strand.kommune.no