Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes

Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes

Strand kommune ser på hvordan sentrumsområdet rundt Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes bør videreutvikles for å bli mest mulig attraktivt. 

​Hva skal vi gjøre?

Strand kommune skal se på hvordan sentrumsområdet rundt Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes bør videreutvikles for å bli mest mulig attraktivt. Det skal spesielt legges til rette for boligutvikling, reiseliv og næring. Det er viktig for oss å ivareta kulturminner samtidig som vi skal utrede de beste løsningene for videre utvikling. Derfor inviteres både næring, reiseliv og innbyggere til å komme med innspill. 

Illustrasjon av tre utviklingsmuligheter. Det første viser næring. Det andre viser bosted. Det tredje viser attraktivt å besøke. - Klikk for stort bilde

Hvor skjer det?

Området vi ser på i denne mulighetsstudien er mellom Vågen og Grøtnes.

Kart med utsnitt av prosjektområde Vågen Grøtnes - Klikk for stort bilde

Hvorfor gjør vi dette?

Det er viktig at vi ser på videreutvikling for å gjøre Strand kommune mest mulig attraktiv for innbyggerne, næring og reiseliv. Mulighetsstudie Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes er bestilt av politikerne og er kort oppsummert slik: 

Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes utgjør en stor del av Jørpeland sentrum, og det må videre utføres felles planlegging for området. Området har stor historisk verdi og nærheten til sjøen gjør at området er en svært attraktiv del av byen. Vi tenker at det er viktig å kartlegge kvaliteter og muligheter som finnes for dette området. Her er det er viktig å gå i tett dialog med grunneierne. Intensjonen må være å utvikle nye arbeidsplasser og vekst samtidig som viktige kvaliteter for byen og befolkning ivaretas. (...). Mulighetsstudien skal være et idegrunnlag for senere beslutninger og eventuell omregulering. 

Hvem er ansvarlig?

Strand kommune er ansvarlig for mulighetsstudiet Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes. 

Hva skjer når?

4. september - Oppstartsseminar / kick off​​

Strand kommune inviterte representanter fra lag og foreninger, sammen med arkitektene for mulighetsstudiet, stedsanalysen, og kulturminneregistreringen for området, til en felles gjennomgang og workshop.​

19. oktober - Midtveis seminar​​

På midtveis seminaret får hvert arkitektkontor presentere sitt foreløpige forslag. Det oppfordres til å utfordre og gi innspill på hverandres forslag. Innhold i dette seminaret danner grunnlag for videre arbeid.​ Arbeidsmøte mellom​ arkitektkontorene og administrasjonen.

13. oktober til 24. november - kulturminneregistrering på høring

Målet med rapporten er en registrering av kulturminner ved Stålverksområdet som skal gi administrasjonen i Strand kommune og politikerne grunnlag for å foreslå/gi vernestatus på de forskjellige bygningene, hvilke må/bør beholdes og hvilke bygninger som eventuelt kan rives.

Si din mening om kulturminneregistrering

2. november - Workshop

Strand kommune arrangere workshop på Torghuset 16:00 - 18:00. Workshopen er åpen for alle og programmet ser slik ut:

16:00 Åpning ved kommunal sjef samfunn, Oddbjørg Sætre​ 

Kulturelt innslag​

Workshop​

Veien videre ​

18:00 vel hjem

 

​​5. desember - Slutt seminar

Sluttseminaret/presentasjon for mulighetsstudie for Vågenområdet på Jørpeland avholdes den 5. desember. De tre utvalgte arkitektkontorene vil presenteres sine endelige forslag hvor du/dere i etterkant vil få anledning til å komme med innspill/merknader til forslagene. Dine meninger er viktige for at kommunen skal få dannet seg et helhetlig bilde av hvilke tanker innbyggerne har til en fremtidig videreutvikling av dette området.

Planprogram
Sted: Torghuset​
Klokkeslett: 18:00-20:05​
Ordfører åpner 
Informasjon om prosjektet
Presentasjoner fra arkitektkontorene
Dark Stavanger 
PAUSE 
Dark Oslo 
Arkipartner 
Veien videre  
 

Påmelding til sluttseminar

Etter avholdt seminar gis dere mulighet til å komme med merknader/innspill til presentasjonene på sluttseminaret. 
Frist for å komme med merknader er 19.12.2023.
 

Veien videre:
Administrativ styringsgruppe vil velge ett av arkitektkontorene til å arbeide videre med mulighetsstudien sin. Det åpnes opp for å gjøre justeringer og eventuelt innarbeide innkomne merknader i det endelig forslaget som skal fremmes til politisk behandling. Endelig vedtak skal gi føringene og være retningsgivende, samt danne grunnlag for beslutninger i videre reguleringsarbeid i dette området.

 

Desember - Høring og politisk behandling​​

Mulighetsstudiet gjøres tilgjengelig for alle så snart som mulig etter slutt seminaret i desember. Det publiseres blant annet her på kommunens nettside med høringsfrist.

Etter høring vil mulighetsstudiet bli behandlet politisk, som et retningsgivende dokument til videre planarbeid.​​ Tidspunkt for politisk behandling er planlagt i februar/mars 2024.

Saksfremlegg

 

Kontakt oss

Elin Aasheim Rossemyr​
Prosjektleder, mulighets utvikler​
Mobil 484 46 793 ​
E-post elin.aasheim.rossemyr@strand.kommune.no​

Eli Sirnes Willumsen​
Prosjekteier, leder plan og forvaltning​
Mobil 940 13 639​
E-post eli.sirnes.willumsen@strand.kommune.no