Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes

Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes

Strand kommune ser på hvordan sentrumsområdet rundt Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes bør videreutvikles for å bli mest mulig attraktivt. 

Hva skal vi gjøre?

Strand kommune skal se på hvordan sentrumsområdet rundt Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes bør videreutvikles for å bli mest mulig attraktivt. Det skal spesielt legges til rette for boligutvikling, reiseliv og næring. Det er viktig for oss å ivareta kulturminner samtidig som vi skal utrede de beste løsningene for videre utvikling. Derfor inviteres både næring, reiseliv og innbyggere til å komme med innspill. 

Illustrasjon av tre utviklingsmuligheter. Det første viser næring. Det andre viser bosted. Det tredje viser attraktivt å besøke. - Klikk for stort bilde

Hvor skjer det?

Området vi ser på i denne mulighetsstudien er mellom Vågen og Grøtnes.

Kart med utsnitt av prosjektområde Vågen Grøtnes - Klikk for stort bilde

Hvorfor gjør vi dette?

Det er viktig at vi ser på videreutvikling for å gjøre Strand kommune mest mulig attraktiv for innbyggerne, næring og reiseliv. Mulighetsstudie Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes er bestilt av politikerne og er kort oppsummert slik: 

Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes utgjør en stor del av Jørpeland sentrum, og det må videre utføres felles planlegging for området. Området har stor historisk verdi og nærheten til sjøen gjør at området er en svært attraktiv del av byen. Vi tenker at det er viktig å kartlegge kvaliteter og muligheter som finnes for dette området. Her er det er viktig å gå i tett dialog med grunneierne. Intensjonen må være å utvikle nye arbeidsplasser og vekst samtidig som viktige kvaliteter for byen og befolkning ivaretas. (...). Mulighetsstudien skal være et idegrunnlag for senere beslutninger og eventuell omregulering. 

Hvem er ansvarlig?

Strand kommune er ansvarlig for mulighetsstudiet Vågen, Stålverksområdet og Grøtnes. 

Hva skjer når?

4. september - Oppstartsseminar / kick off​​

Strand kommune inviterte representanter fra lag og foreninger, sammen med arkitektene for mulighetsstudiet, stedsanalysen, og kulturminneregistreringen for området, til en felles gjennomgang og workshop.​

19. oktober - Midtveis seminar​​

På midtveis seminaret får hvert arkitektkontor presentere sitt foreløpige forslag. Det oppfordres til å utfordre og gi innspill på hverandres forslag. Innhold i dette seminaret danner grunnlag for videre arbeid.​ Arbeidsmøte mellom​ arkitektkontorene og administrasjonen.

13. oktober til 24. november - kulturminneregistrering på høring

Målet med rapporten er en registrering av kulturminner ved Stålverksområdet som skal gi administrasjonen i Strand kommune og politikerne grunnlag for å foreslå/gi vernestatus på de forskjellige bygningene, hvilke må/bør beholdes og hvilke bygninger som eventuelt kan rives.

Si din mening om kulturminneregistrering

2. november - Workshop

Strand kommune arrangere workshop på Torghuset 16:00 - 18:00. Workshopen er åpen for alle og programmet ser slik ut:

16:00 Åpning ved kommunal sjef samfunn, Oddbjørg Sætre​ 

Kulturelt innslag​

Workshop​

Veien videre ​

18:00 vel hjem

 

​​5. desember - Slutt seminar

Sluttseminaret/presentasjon for mulighetsstudie for Vågenområdet på Jørpeland avholdes den 5. desember. De tre utvalgte arkitektkontorene vil presenteres sine endelige forslag hvor du/dere i etterkant vil få anledning til å komme med innspill/merknader til forslagene. Dine meninger er viktige for at kommunen skal få dannet seg et helhetlig bilde av hvilke tanker innbyggerne har til en fremtidig videreutvikling av dette området.

Innlevert materiell fra parallelloppdragene finner dere her:

Plansjer fra Dark Stavanger (PDF, 40 MB)

Plansjer fra Dark Oslo (PDF, 44 MB)

Plansjer fra Arkipartner (PDF, 17 MB)

 

14. januar - utvelgelse av arkitektkontor til fase 2


Administrativ styringsgruppe har valgt Dark Stavanger til å arbeide videre med mulighetsstudiet. Det skal nå gjøres justeringer og eventuelt innarbeide innkomne merknader i det endelig forslaget som skal fremmes til politisk behandling. Endelig vedtak skal gi føringene og være retningsgivende, samt danne grunnlag for beslutninger i videre reguleringsarbeid i dette området.
 

Politisk behandling​​

Mulighetsstudiet og kulturminneregistreringen skal til politisk behandling i april.  

9. april - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

11. april - Eldrerådet og ungdomsrådet 

17. april - Forvaltning og levekår 

18. april Formannskap 

24.  april - Kommunestyret 

Link til saksfremlegg 

Dokument 24/10630 - Kulturminneregistrering ved Stålverket - Strand kommune (onacos.no) 

Dokument 24/4065 - Mulighetsstudie Vågen - Grøtnes - Strand kommune (onacos.no) 

Etter høringsrunden vil innspillene innarbeides/behandles. Deretter følger høringsrunden fram til 13. mai før sluttbehandling i juni. 

 

7. mai - Infomøte

Strand kommune arrangere infomøte på Torghuset 17:30 - 19:00. Infomøtet er åpent for alle og programmet ser slik ut:

17:30 Åpning ved Ordfører

Presentasjon av mulighetsstudiet ved Strand kommune og Dark Stavanger arkitektkontor

18:15 Green Mountain presenterer planene på Jørpeland

19:00 Vel hjem

 

Vedlegg i mulighetsstudiet

 

Kontakt oss

Elin Aasheim Rossemyr​
Prosjektleder, mulighets utvikler​
Mobil 484 46 793 ​
E-post elin.aasheim.rossemyr@strand.kommune.no​

Eli Sirnes Willumsen​
Prosjekteier, leder plan og forvaltning​
Mobil 940 13 639​
E-post eli.sirnes.willumsen@strand.kommune.no