Gebyrforskrifter og priser 2021

Gebyrforskriftene og prisene er vedtatt av kommunestyret i Strand kommune i budsjettvedtaket for 2021. Gebyrene blir vedtatt med hjemmel i lov, og bygger i stor grad på et selvkostprinsippet. Det betyr at kommunen tar betalt for det det koster å tilby tjenesten. Det er gjennomsnittsberegninger som ligger til grunn for utregningen av prisene.