Barselgruppe

Barselgruppe

Tilbud til foreldre/foresatte hvor de kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-6 måneder, og helsesykepleier leder gruppen.

De ulike tema som blir tatt opp er:

  • samspill/trygghetssirkelen v/Familieteamet
  • motorisk utvikling og trening for mor etter graviditet v/fysioterapeut
  • barnesykdommer v/helsesykepleier
  • språkutvikling v/ PPT
  • forstå babyens signaler og behov v/helsesykepleier
  • søvn 0-6 mnd v/helsesykepleier
  • psykisk helse i barseltiden v/helsestasjonspsykolog

 

 Dato for barselgrupper blir annonsert på facebook-siden «Jørpeland helsestasjon».