Er du i en vanskelig situasjon?

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Er du i en vanskelig situasjon?

Oversikt over foreninger og organisasjoner som tilbyr ulike former for hjelp og støtte.

Demens

Pårørendeskolen Nasjonalforeningen i Rogaland

www.nasjonalforeningen.no

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

Gå til dinutvei.no

Gjeldsproblemer

NAV Gjeldsrådgivning

NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1.

www.nav.no/økonomisk-rådgivning

Har du vært utsatt for kriminalitet?

Som f.eks vold, trusler, utpressing, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, mishandling eller krenkelser?

Dette kan oppleves som svært alvorlig og personlig belastende.

Støttesenter for kriminalutsatte er der for å hjelpe.

Vi kan gi deg informasjon, veiledning og støtte i en vanskelig fase i livet.

Les mer i brosjyren til støttesenteret for kriminalutsatt. (PDF, 109 kB)

Telefon 800 40 008 åpningstid: man-fre kl. 08.30-15.30

Lokalt støttesenter:

Stavanger: tlf 40446515 e-post: stottesenter.sor-vest@politiet.no

Kreft

Kreftforeningens rådgivningstjeneste

Kreftforeningens rådgivningstjeneste er et tilbud til alle som trenger svar eller informasjon om kreft og kreftrelaterte emner. Her får du snakke med fagfolk som spesialsykepleiere, jurister og sosionomer.

Kontaktinformasjon finner du her

Krise, ulykke, selvmord, katastrofer

Kriseteam 

er tilknyttet Strand legevakt.

Døgnåpen telefon: 116 117

 

PårørendeSenteret 

Uavhengig av diagnose på sykdom eller rusproblematikk.

www.parorendesenteret.no

 

Overgrep, vold, mishandling

Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland

Voldtektsmottaket er et døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt og er for kvinner og menn, ungdom og voksne som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

Les mer om overgrepsmottaket på Stavanger kommune sine nettsider her.

 

Krisesenter

Krisesenteret i Stavanger skal gi et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Les mer om krisesenteret her.

 

Din utvei

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Gå til dinutvei.no

 

SMISO

Senter mot incest og seksuelle overgrep.

www.smiso-rogaland.no

 

Overgrep.no

Overgrep.no er en ny nettressurs med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet retter seg mot både unge og voksne, kvinner og menn, og har informasjon til både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Foruten spørsmål og svar så er det og en oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbud.
 
Du kan finner mer informasjon ved å gå inn på https://www.overgrep.no.

 

 

Rus

RUS-telefonen

Ring helt anonymt på telefon 08588.

http://www.rustelefonen.no/

 

Rogaland A-senter

www.rogaland-asenter.no/

Råd og veiledning

Pasient- og brukerombudet i Rogaland

www.helsenorge.no

Svangerskap og abort